mandag 29. august 2011

lærerkallet

fredag 5. august 2011

det er når det utenkelige skjer at ord blir så alt for små. alt blir til ingenting og de små tingene blir alt. livet fortsetter, men står likevel stille.