onsdag 11. januar 2012

Live simply so others may

simply live.


Mother Teresa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar