søndag 10. juni 2012

the main thing

is to keep the

main thing

the main thing.

stephen covey

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar