mandag 17. september 2012

jeg blir av og til veldig bevisst på hvem jeg slekter på og hvilken oppdragelse jeg har. jeg klarer å flette politikk inn i alle samtaler. jeg har ikke nødvendigvis peiling på alt. jeg bare liker å diskutere.

dårlige veier. joo, du skjønner at fylkeskommunens rammer er begrensede, og med den store satsingen på å hindre frafall i videregående skole…

skattenivået. jo, hvis man sammenligner med USA ser man jo at velferdsgodene henger direkte sammen med skattenivået. og frem mot presidentvalget…

kino. jo, i KRFU hadde vi jo en sak med kinoer og svaksynte…
jobb. jo, med SV i regjering har vi jo sett at utdanningspolitikken…

tømme søpla. jo, den lokale renoveringstjenesten bærer jo preg av en kommunal styring uten noe tydelig overordnet mål…

jeg er hva jeg vil kalle miljøskadd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar