søndag 30. november 2014

Integrering på norsk

I løpet av alle de årene det har bodd mennesker på jorden er historien vår farget av konflikt. Mennesker er blitt tvunget fra husene sine og har måttet bøte med livet for det de har sagt og stått for. Andre verdenskrig står som en skamplett i moderne historie. Nå står vi overfor en enda mer alvorlig situasjon. 51,2 millioner mennesker er på flukt fra krig og kriser, det høyeste tallet siden nettopp andre verdenskrig.

Jesus ble selv født til et liv som flyktning. På flukt fra Herodes reiste den lille familien til Egypt for å berge livet til den lille gutten. Jesus levde ikke noe enkelt liv. Det er vanskelig for noen som meg å se for se for seg hvordan det er å leve med den påkjenningen det er å bryte opp, rømme og starte helt fra scratch.

For meg blir det feil å bo i Norge, tjene penger, tenke på seg og sitt og si at de andre får gjøre det beste ut av det de har. Den brutale sannheten er at det ikke er alle som har den friheten. Over 50 millioner mennesker er fratatt muligheten til å tenke framover. Norge prøver å hjelpe - det er vanskelig, men vi prøver. Noe handler om den akutte fasen. Mat og vann. Så kommer hus. Utdanning. Å bygge opp igjen det som ble revet ned. Noen mennesker flykter langt. Noen kommer til Norge.

Mange bekymrer seg over hva det vil gjøre med trygge, lille Norge hvis det kommer mennesker hit fra andre steder i verden. Noen få går greit, men hva er for mye? Hva med integreringen? Jeg synes Anne Louise Hübert sa det så fint på dagens gudstjeneste i Misjonskirken Betlehem i Oslo. Politikerne snakker om integrering. Det er en fanesak, men det skjer ingen ting før vanlige nordmenn inviterer folk fra andre land på middag.

Norge kan ikke, og skal ikke, ta i mot 50 millioner mennesker. Mye må løses der problemene er. I Nigeria, Irak og Syria. Men for dem få som kommer hit kan vi gjøre noe. Vi kan spise middag med den nye naboen vår.


Kilde: FN. Flyktningeregnskapet 2014.  http://www.fn.no/Bibliotek/Rapporter/Flyktninger/Flyktningregnskapet-2014 (Hentet 30.11.2014)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar